PERINTÖ JA TESTAMENTTI

Avustamme perintöriidoissa, laadimme perukirjoja, testamentteja, perinnönjakosopimuksia ja muita perintöoikeudellisia asiakirjoja.
Toimimme myös oikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana.

ASIANAJOTOIMISTO FAGERHOLM-MÅRD

Perunkirjoitus

Läheisesi kuoltua perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden sisällä. Laadimme perunkirjoituksen huolellisesti ja ammattitaidolla. Mikäli niin toivot autamme myös kuolinpesän hallinnossa, omaisuuden hoidossa, pankkiasioinnissa ja muissa kuolinpesän juoksevissa asioissa.

Mikäli olet itse estynyt huolehtimaan kaikista kuolintapauksen aiheuttamista tarpeellisista toimenpiteistä, voimme valtuutuksella ja kokemuksella hoitaa ne puolestasi.

Testamentti

Testamentilla henkilö ilmaisee tahtonsa siitä, miten hänen omaisuutensa on jaettava hänen kuolemansa jälkeen. Se on henkilökohtainen ja merkittävä asiakirja, jonka laatimiseen kannattaa panostaa.

Testamentin laatiminen alkaa tapaamisella, jossa testamentin laatija yhdessä asiantuntijan kanssa pohtii päämääriään ja toiveitaan omaisuuteensa liittyen. Nämä päämäärät voivat olla hyvinkin yksinkertaisesti muotoiltavissa (kuten avio-oikeuden poissulkeva määräys), tai ne saattavat sisältää yksityiskohtaisia ja monimutkaisia tahdonilmauksia. Ensimmäisen tapaamisen yhteydessä on usein mahdollista laatia alkuluonnos, jonka testamentin laatija saa mukaansa. Kun olet vakuuttunut siitä, että luonnos vastaa tahtoasi, testamentti on valmis allekirjoitettavaksi. Emme suosittele, että testamentti laaditaan yhdeltä istumalta.

Testamentti voi olla myös kahden osapuolen välinen, kuten esimerkiksi puolisoiden keskinäinen testamentti. Keskinäisessä testamentissa puolisot voivat määrätä ja taata eloonjääneen puolison aseman ja oikeuden ensiksi kuolleen omaisuuteen ja lisäksi määrätä miten omaisuus on jaettava molempien puolisoiden kuoltua.

Terveydentilastasi riippuen saatamme myös suositella puolueettoman lääkärilausunnon hankkimista testamentintekokelpoisuudesta testamentin laadinnan yhteydessä.

Asiantuntijamme auttavat mielellään Sinua kaikissa testamenttia koskevissa kysymyksissä ja avustavat Sinua riitatilanteissa ja oikeudenkäynneissä.


Hoitotahto

Oletko ajatellut, mitkä asiat ovat Sinulle tärkeitä, jos sairastut? Hoitotahto sisältää tahtosi siitä, miten hoitosi on toteutettava siltä varalta, että menetät kykysi ilmaista sen itse.

Hoitotahdossa voidaan ilmaista paitsi toiveet elämän viimeisten hetkien varalle myös se, miten toivot hoitosi ja hoivasi toteutuvan esimerkiksi muistisairauden edetessä. Usein hoitotahto voidaan laatia testamentin tai edunvalvontavaltuutuksen laatimisen yhteydessä. 

Perintöasiat

Avustamme perintöriidoissa ja laadimme tarvittavat asiakirjat. Pyrimme aina ensisijaisesti sovinnolliseen ratkaisuun, mutta mikäli se ei ole mahdollista tai se ei vastaa etujasi teemme kaikkemme valvoaksemme oikeuttasi ja etuasi perintöä koskevassa riidassa. Avustamme perinnönjakokokouksissa ja testamentin moitetta koskevissa oikeudenkäynnissä.

Autamme kuolinpesän varallisuustilanteen selvittämisessä. Toimimme myös oikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja –jakajana.